2024-06-19

 
Om denna sida!

Omvalsperioden är nu slut och behandling av ansökningarna pågår.
Resultatet av den slutliga antagningen presenteras här den 1 juli. 
AnvändarID  
Lösenord
 Meddelanden
   
  • Information om personuppgiftsbehandling - GDPR
  • Personnummer anges med ÅÅÅÅMMDDXXXX.
  • Glömt bort ditt lösenord?
  •    
  • Du kan se ditt Slutliga antagningsbesked fr o m 240701
  • Har du problem med sidorna, klicka här!
  •  
    Omstart: 2024-06-19 03:35:51